+90 346 23 89
Dil:  
Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.
FİNANSAL SIKINTIDA OLAN ŞİRKETLERE ANADOLU BARTER ÇÖZÜMÜ

Anadolu Barter, “Finansal sıkıntılara  Anadolu Barter çözümü” adı altında bir kampanya başlattı.Anadolu Barter Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Dağtekin, yıllık cirosu 5 Milyon$ ve üzeri, sermaye veya kapasite arttırmaya ihtiyacı olan halen çalışan kuruluşlara faizsiz büyük sermaye koyacak ortak temin edileceğini açıklayarak,” Yaptığımız anlaşmalara göre kredi ve ortaklık temin edecek olan kuruluş ilk etapta 500.000.000$ bir bütçe tahsis etti. Eğer ilk uygulama da beklenilen verim elde edilirse bu oran 5 milyar $’a kadar çıkacak” dedi.Ortaklık talebi  ile alakalı olarak başlangıçta hiçbir ad altında para talebinde bulunmadıklarını açıklayan Aziz Dağtekin, Konu ile ilgilenen Şirketlerin başlangıçta hazırlayacakları mali durum raporuna  göre hareket edeceklerini açıkladı.“ Mali Durum Raporuna konu olmak üzere aşağıda dökümü yapılan bilgi ve belgelerin hazırlanarak info@anadolubarter.com.tr mail adresi üzerinden Anadolu Barter Yönetim Kuruluna Ulaştırmaları gerekmektedir. Yapılacak olan değerlendirme sonucu ilgili firmalar ortaklık şartlarını görüşmek üzere toplantıya davet edilecektir.” Diyen Aziz Dağtekin, istenilen belgeleri şöyle açıkladı:Kuruluştan itibaren Ticaret Sicil GazeteleriVergi Levhası31.12.2010 tarihli onaylı bilanço gelir tablosu ( kurumlar vergisi beyannamesi)30.11.2011 tarihi itibarı detay mizan.30.11.2011 tarihi itibarı ile vergi dairesi ve SGK dan alınacak Vergi/prim borç dökümü131 ve 331 Kodlu Ortaklar Cari hesap detaylı dökümleriBanka Mevduat hesabı defter FotokopileriBankalar ve diğer kredi kuruluşları ile yapılan kredi sözleşmeleriMahkemelerde şirket tarafından açılan veya şirket adına açılan davalar hakkında bilgiler.(icra,İflas erteleme vs)101 Alınan Çekler-103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri-121 Alacak Senetleri-321 Borç Senetleri Hesapları ayrıntılı dökümleriŞirketin taraf olduğu sözleşmeler(Finansal kiralama , franchising vs)Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullere ilişkin tapu örnekleri.