+90 346 23 89
Dil:  
Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.
BARTER NEDİR?


Barter (Takas) Nedir?
Barter’ın kelime kökeni İngilizce’den gelmektedir. En sade ifade ile ürün veya hizmetin değiş tokuşu (takası) olarak tanımlanabilmektedir. Barter’ın tarihi eski çağlara dayanmaktadır. İlk çağlardaki Barter uygulaması; bir ürüne ihtiyacı olan insanın, o ürünü bir başkasından alarak karşılığında kendi elinde bulunan ürünü vermesi şeklinde idi. Yani karşılıklı takasın söz konusu olduğu bir ticaret modeli idi. Günümüzdeki Barter sistemini geçmişten ayıran en önemli özellik de budur. Günümüz Barter Takas sisteminde; çeşitli sektörlerden firmalar bir Barter şirketine üye olmaktadır. Üye firma, ihtiyacı olan ürün veya hizmeti yine Barter şirketine üye olan başka bir firmadan satın alır, karşılığında da kendi ürün veya hizmetini Barter üyesi bir başka firmaya satar. Buradaki takas işlemi sadece iki tarafın karşılıklı alışverişi değil aksine; birçok işletmenin mevcut olduğu çok taraflı bir ticaret modelidir. Bu da demektir ki Barter; sanıldığı gibi sadece iki firmanın ürün veya hizmetlerini takas etmesi değildir. Basit bir ifade ile çoklu takas sistemidir. Bir işletmenin satın aldığı ürün ya da hizmetin bedelini kendi ürettiği ya da sahibi olduğu ürün veya hizmet ile ödendiği bir finans ve ticaret sistemidir. Barter sisteminin içeriği dolayısıyla sadece takas olmaktan çok daha ötede bir kavramdır.  Barter; çok sayıda alıcı ve satıcının bir arada karşı karşıya geldiği geniş bir pazar olmasının yanı sıra bu alıcı ve satıcıları belli kurallar çerçevesinde ve belli kriterlere göre bir araya toplayan, alıcı ve satıcının karşılıklı ilişkilerine düzenleme getiren, hem alıcının hem de satıcının haklarını ve sorumluluklarını belirleyen sistemli bir alışveriş kulübüdür. Ekonomik gerçekler göz önüne alındığında, yani nakit sıkıntısı düşünüldüğünde Barter sisteminin ciddi bir çözüm olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan alternatif modeller içerisinde Barter sistemi, süreklilik açısından küresel bir finans modelidir.

Barter Sistemi Nasıl Gelişti?

MÖ 9000 ve 6000 tarihleri arasında ilk ve en eski değişim aracının sığır olduğunu biliyor muydunuz? Sığır denince inekten kuzuya kadar her türlü hayvanı düşünebiliriz. Zamanla tarımsal faaliyetlerin gelişimiyle beraber yeni değişim araçları ortaya çıktı, bitkisel ürünler, sebzeler, tahıl ve diğer doğal ürünler gibi... İnsanoğlunun farkında olmadan yaptığı bu ticaret zamanla barter ismini aldı ve daha profesyonelce yapılmaya başlandı. barter, dünyada, özellikle ABD'de 37 yıldan bu yana uygulanan bir sistem. Bugün çeşitli ülkelerde 600 binden fazla kuruluş, barter ticareti yapıyor.

The Business Trend Analysts'in yaptığı araştırmada dünya ticaretinin yüzde 40'ının barter sistemi ile yapıldığı tespit edildi. Amerika'da yaklaşık 500 barter firması, tahminen 450 bin üye firma ile yılda 400 milyar dolarlık iç ve dış barter ticareti yapıyor. The Int. Ass. of Trade Exchange (IATE)'nin verdiği raporda barter ticaretinin Amerika’da yılda yüzde 16'lık bir artış gösterdiği belirtiliyor.

Avrupa'da ise, barter kuruluşları, IRTA Europa adıyla bir barter birliği çatısı altında toplanmış durumda. Bu barter organizasyonları, sistemin bölge geneline yayılmasını sağlıyorlar. The Economist dergisinin iddiasına göre, 2010 yılında dünya ticaretinin yüzde 50'si barter sistemiyle yapılacak. İsviçre'de WIR-barter organizasyonu 1934’de kurulmuş ve sadece iç pazara hizmet vermeyi planlamıştır. Bugün yaklaşık 63 bin üyesi bulunuyor. İsviçre'de daha çok inşaat sektöründe ve iç piyasada popüler olan barter ticareti yıllık yüzde 14 artış göstererek 4 milyar frank’a ulaştı. Almanya'da ilk barter şirketi, 1983 yılında Hamburg'da kuruldu, Avusturya'da ise, ilk barter firması 1984’de Viyana'da faaliyete geçti.

Artık ciddi bir endüstri halini alan barter sektöründe, yapılanmasını tamamlamış, turizm, medya, emlak, sanayi mamülleri gibi birçok konuda hizmet veren, toptan ve perakende olarak da ayrı ayrı hizmetler veren barter kurumları oluştu. Dünya barter ticareti, merkezi Amerika'da bulunan (IRTA) Dünya Barter Birliği tarafından örgütleniyor.

Barter'ın Faydaları Nelerdir?

Barter, en etkili stok satış yöntemidir: Barter sistemi, özellikle stoklarla başı dertte olan firmaları rahatlatır, stok maliyetlerinden kurtarır. Firma, bu stokları satması karşılığında nakit ödeyerek aldığı ürün ve hizmetleri barter pazarından para ödemeksizin satın alabilir.

Barter, en etkili atıl kapasite değerlendirme yoludur: Firmaların amortisman, personel gideri, faturalar ve benzeri sabit giderleri her zaman için söz konusudur. Ne var ki firmalar, ancak satış yapabildikleri oranda üretim yapabiliyor, bu da sabit giderlerin birim maliyetini artıran bir unsur oluyor. barter sistemine üye firmalar, tam olarak kullanamadıkları kapasitelerinin bir kısmını barter pazarında değerlendirerek atıl kapasitelerini harekete geçirebilir ve bu yolla hem sabit giderlerinin birim maliyetini düşürebilir, hem de üretim için gerekli finansmanın bir kısmını sağlamış olurlar.

Barter, yeni pazarlara ulaşmanın ve yeni müşteriler kazanmanın en kolay yoludur: Barter Sistemi bir kulüp gibi çalışır. Üye firmalar, genellikle alım ve satımlarında diğer bir barter üyesi firmayı tercih eder. Sistemde bir üye firmanın alım yapması, aynı zamanda bir diğer üye firmanın satış yapması anlamına gelir. Normal koşullarda hiç tanımadıkları ve normal şartlarda satış yapma imkanına sahip olmadıkları müşterilere ulaşırlar. Bu yolla üye firmaların müşteri portföyleri gelişir.

Barter, ücretsiz ve etkin reklam sağlar: Üye firmaların bilgileri ve ürün çeşitlilikleri sistemli bir şekilde ANADOLUBARTER Bilgi Bankasına kaydedilir. İnternet ortamında çalışan barter programı ile bu bilgiler sistem üyesi bütün firmaların kullanımına sunulur.

Barter, üyelerini rekabetin zararlı etkilerinden koruyan bir sistemdir: Barter sisteminde arz-talep dengesi gözetildiğinden aynı ürünü üreten fazla sayıda üreticiye sistemde yer verilmez. Yani, barter sistemine üye olan bir firma, kendi sektöründe faaliyet gösteren çok fazla rakiple karşılaşmaz.

Barter, tahsilat riski yüzde sıfır olan bir sistemdir: Barter Sisteminde üye firmaların alacak ve borçları ANADOLUBARTER güvencesindedir.

Barter, faizsiz ürün ve hizmet kredisi sağlar: Barter Sistemine üye firmalar, 12 aya kadar yüzde 0 faizle dolar üzerinden ürün ve hizmet kredisi kullanabilirler

Barter Sisteminde Neler Alınır, Satılır?


Barter üye firmaların birbirleri ile alışveriş yaptıkları bir sistem. Üye firmalar sadece barter pazarında arz edilen ürünleri alabilirler. Barter kendi başına büyük bir pazar. Firmalara stoklarını eritme, atıl kapasitelerini satışa çevirme imkanı sunar. Firmaların satışlarını arttırır, onların yeni müşteriler kazanmasını sağlar. Üyeler tahsilat riski olmadan ticaret yaparlar. Barter ile satış yapmak için firmalar ek hiç bir masraf yapmazlar. Firmalar bir sene boyunca ürünlerinin ücretsiz reklam ve tanıtımını yaparlar. Firmalar ürünlerini alıcı firmalara satabilmeleri için barter şirketinden satış yetkisi için provizyon kodu almaları gerekir. Provizyon kodu alınmadan yapılan satışların tahsilatı için barter şirketi sorumluluk kabul etmez.

Barter Sisteminde Fiyat Nasıl Belirlenir?

Barter sisteminde gerçekleşen bir işlemde fiyat, kalite,teslimat şartları ile ilgili bütün şartlar alıcı ve satıcı tarafından karşılıklı belirlenir. Barter Sistemi bir mal ve hizmet pazarıdır. Fiyatı alıcı ve satıcı karşılıklı belirler. Barter şirketi, barter serbest piyasa anlayışında işlemlerin gerçekleşmesine özen gösterir. Ancak ANADOLUBARTER yönetimi üyesine ürününü piyasaya arz ettiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla satmasına izin vermez. Satış barter sistemi ile gerçekleştiği için yüksek fiyat isteyen firmalar tespit edildiğinde ANADOLUBARTER şirketi ve ANADOLUBARTER Konseyi tarafından uyarılır. Eğer aynı politikaya devam ederse üye sistemden ihraç edilir.

Barter Sisteminde Mal Alan Ödemeyi Nasıl Yapar?

Barter Sisteminin üyeleri bir mal veya hizmet satın aldıklarında para ve diğer ödeme araçları ile ödeme yapmayıp, bedeli karşılığı dolar yada TL olarak barter sistemine borçlanıyorlar. Barter Sistemi ile mal veya hizmet alıp borçlanan firma borcunu 12 aylık sürede ürünü diğer bir üye firmaya satarak ödüyor. On iki aylık sürede ödeme yapamaz ise borcunu dolar karşılığı yada TL cinsinden nakit olarak ödüyor.

Barter Sistemine Nasıl Üye Olunur? Üyelik Kriterleri ve Barter Kredisi Nedir?

ANADOLUBARTER sistemine üye olma süreci firmanın internet üzerinden ya da şahsen başvurusu ile başlıyor ve ANADOLUBARTER tarafından işlem yapma yetkisi verilmesiyle sona eriyor. Üyelik başvurusunda bulunan firmalardan aşağıdaki belgeler isteniyor:

Barter üyelik sözleşmesi (2 nüsha)
Vergi levhası fotokopisi
İmza sirküleri
Şirket kuruluş gazetesi
Ticaret odası faaliyet belgesi
Firma bilgi formu
Arz ve talep bilgi formları
Onaylı bilanço
Firma tanıtım broşürleri
Bu belgelerin eksiksiz olarak doldurulması, imzalanması ve kaşelenmesi gerekiyor. Eksiksiz olarak hazırlanan bu belgeler ANADOLUBARTER genel merkezine ulaştırılıyor. Üye adayı olan firmanın başvurusu sonrasında barter sistemi içerisinde çalışabilecek yeterlilikte olup olmadığı tespit ediliyor. Üyelik başvuru dosyası yönetim kuruluna sunuluyor. Üyeliğin kabul edilmesiyle birlikte firmaya işlem yapma yetkisi veriliyor. İmzalanmış sözleşmenin bir sureti üyeye barter çeki ve internet şifresi ile birlikte teslim ediliyor.

Üyelik müracaatları değerlendirirken iki ana unsur dikkate alınıyor. İlki, firmanın piyasa kredibilitesi. Barter Sisteminde ciddi, saygın firmaların bulunmasına özen gösteren ANADOLUBARTER, titiz araştırmalar sonucu bir firmanın üye olmasına karar veriyor. İkinci unsur, barter sistemindeki arz-talep dengesi. Her ürün ve her sektör için arz-talep dengesi planlanıyor. Barter Kredisi, firmalara verilen bir mal ve hizmet kredisidir. Firmalar ihtiyaçları olan mal veya hizmeti barter sisteminde satın alırlar ve bedelini ürünleri ile veya 12 ay sonunda nakit olarak öderler.

Temelde pazar ve sektör kısıtlaması olmaksızın her firma barter sistemine üye olma hakkına sahip. Ancak sadece barter şirketinin müracaatını onayladığı firmalar üye olabiliyor. ANADOLUBARTER sistemi ne üye olan firmalardan bir senelik üyelik bedeli olarak 1000 TL + KDV, ayrıca yapılan her barter işleminden alıcıdan ve satıcıdan %5 komisyon + KDV alınıyor. Komisyon oranları bütün sektörlerde bütün firmalar için standart; alıcıdan ve satıcıdan %5 olarak alınıyor.

Barter Sisteminde Ürüne Nasıl Müşteri Bulunur?

Firmalar barter sistemi ne üye olduklarında sisteme arz ettikleri mallar ve hizmetler ile ilgili Arz Bildirim Formunu ANADOLUBARTER'a veriyorlar. ANADOLUBARTER bütün üyelerin ürünleri ile ilgili bilgileri bilgi bankasına kaydederek internette yayınlıyor. Üyeler sisteme arz edilen malları ve hizmetleri ANADOLUBARTER'ın internet adresine girerek görüyorlar. Üye firma ayrıca kendisi internet üzerinden arz kaydı yapabiliyor